10499221_172126996460134_1885563136_n

1987 yılında Rize’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize’de tamamladı. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni kazandı. Öğrenciliğinin ilk yıllarından itibaren mesleki gelişmeleri yakından takip ederek Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında asistan öğrenci olarak çalıştı. 2013 yılı Şubat ayında mezun oldu. Beşiktaş'ta bulunan VetPlus Veteriner Polikliniği'nde ve Beykoz Belediyesi'nde veteriner hekim olarak çalıştı. Ekim 2015'te Rize Merkez'de, Rizem Veteriner Kliniği’ni kurdu. Yurt içi ve yurt dışında bir çok mesleki kongre, seminer, eğitim ve kursa katıldı. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalında başladığı Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam edip, pet hayvanlarında görülen viral enfeksiyonlar ve covid19 üzerine çalışmalarını yürütmektedir.

Pınar KEFELİ ile evli olup, Lokum ve Piços adında bir kedi ve bir köpek babasıdır. Kurucusu olduğu veteriner kliniğinde halen mesleğini icra etmektedir.

Mesleki Görevler

  • Türk Veteriner Hekimleri Birliği Büyük Kongre Delegesi
  • Trabzon Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Rize Temsilcisi
  • Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneği Karadeniz Bölgesi Temsilcisi
  • Berberoğlu, Pirpir, Birben, Gültekin Aileleri Kültür Çevre ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
  • Kedi Hekimliği Derneği "KHEDİ" Üyesi
  • Trabzon Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Eski Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Eğitim & Kurs & Kongreler

1) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri (HACCP) Eğitimi (İstanbul)

2) Kurban Hijyeni Eğitimi (İstanbul)

3) 1. Veteriner Kardiyoloji Semineri ve Kursu (Ankara)

4) Klinikte Bilinçli Antibiyotik Kullanımı ve Direnç Kavramı ile Teşhiste Veteriner Laboratuvarlarından Destek Alımı (İstanbul)

5) Oftalmolojik Muayene ve Tanı Yöntemleri & Katarakt Operasyonu Eğitimi (İstanbul)

6) Uluslararası Katılımlı 1. Egzotik ve Yabani Hayvan Hekimliği Kongresi (İstanbul)

7) Köpek ve Kedilerde Kalp Yetmezliğinin Yönetimi ve Karaciğer Hastalıklarında Genel Tedavi Prensipleri Eğitimi (İstanbul)

8) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (İstanbul)

9) Lyme Hastalığı & Kedi ve Köpeklerde Dermatomikozis Eğitimi (İstanbul)

10) KHVHD 9. Sürekli Eğitim Kongresi (İstanbul)

11) Klinik Nöroloji Eğitimi (İstanbul)

12) Kornea – ‘Gözün Penceresi’ Eğitimi (İstanbul)

13) Leishmaniasis- Tek Tıp Tek Sağlık Eğitimi (İstanbul)

14) Uygulamalı Anestezi ve Reanimasyon Semineri (İstanbul)

15) Ev ve Süs Hayvanları Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hizmet İçi Eğitimi (İstanbul)

16) Pankreatitis'i Anlamak ve Yönetmek Eğitim Semineri (İstanbul)

17) Veteriner Hekimlikte Homeopati Eğitim Semineri (İstanbul)

18) Sığırlarda Recto-Vaginal Metodla Suni Tohumlama Kursu (Edirne)

19) 21th EuroCongress of the Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) (Barselona/İSPANYA)

20) 1st Eastern Europen Veterinary Conference (Belgrad/SIRBİSTAN)

21) KHVHD 11. Sürekli Eğitim Kongresi (İstanbul)

22) Kedi ve Köpeklerde Üriner Sistem Hastalıklarına Cerrahi Yaklaşım Semineri (Ankara)

23) Kırıklarda Acil Müdahale ve Kırık Fiksasyon Teknikleri Uygulamalı Eğitimi (Ankara)

24) Abdominal Cerrahi Uygulamaları Eğitimi (Ankara)

25) Kedi ve Köpeklerde Abdominal Cerrahi Yaklaşımlar Uygulamalı Eğitimi (Kırıkkale)

26) IV. VOTDER Kongresi (Ankara)

27) Plak ve Vida İle Kırık Sağaltımı Çalıştayı (Ankara)

28) 2nd Eastern Europen Regional Veterinary Conference (Bükreş/ROMANYA)

29) KHVHD 12. Sürekli Eğitim Kongresi (İstanbul)

30) Üriner Sistem Hastalıklarının Sonografik Değerlendirilmesi Eğitimi (İstanbul)

31) Kedi ve Köpeklerde Uygulamalı Abdominal Ultrasonografi Eğitimi (Ankara)

32) Radyografik Görüntüleme ve Yorumlanması (Adana)

33) Küçük Hayvanlarda Temel İmplant Bilgisi ve Uygulamalı Kırık Fikzasyon Teknikleri Semineri (Ankara)

34) VI. KLİVET Sempozyumu "Kedi ve Köpeklerde Geriatri" (Antalya)

35) 24th EuroCongress of the Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) (Tallin/ESTONYA)

36) KHVHD 13. Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresi (İstanbul)

37) KLİVET 2019 Uluslararası VII. Bahar Sempozyumu “Kedi ve Köpeklerde Pediatri” (Antalya)

38) 5. Avrasya Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (Adana)

39) 1. Uluslarası Veteriner Klinik Yönetimi ve İşletmeciliği Kongresi (İstanbul)

40) İVHO Akademi - Kedi ve Köpeklerde Hemogramın, Biyokimyasal Parametrelerin Yorumlanması Eğitimi (İstanbul)

41) Feline Coronavirus and FIP Diagnosis & Prevention, Biogal Galed Labs, May 26, 2020 (Webinar)

42) KHVHD 2020 Yıl Sonu Buluşması (02-09-16-23 Aralık 2020) (Webinar)

43) Çukurova Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (Adana)

44) VIII. Çukurova Biyoteknoloji Günleri (Adana)

45) 2021 KLİVET IX. Bahar Sempozyumu Kedi ve Köpeklerde Tüm Yönleriyle Üroloji ve Nefroloji (İstanbul)

46) Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği 15. Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresi (İstanbul)

47) XVII. Ulusal III. Uluslararası Veteriner cerrahi Kongresi (Samsun)

48) Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği 16. Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresi (İstanbul)

Bilimsel Makale & Poster

1) Tekelioglu B.K., Gurel A., Tarakci E., Yilmaz H., Berber K., Turan N., et al., "Bovine and canine papillomatosis therapautical results of tarantula cubensis venom extract levamisole and azythromicin protocols.", Food Security: Improving approaches to prevent and control Viral diseases of Livestock and poultry, İSTANBUL, TÜRKİYE, 20-23 Mayıs 2015, pp.25-26

2) Tekelioglu B. K., Parkan C., Yılmaz A., Turan N., Gurel A., Berber K., Haktanır D., Sonmez K., Noelle-Issautier M. &  Yılmaz H. "Canine Papillomatosis Clinical Outcome After Oral Isotheraphy, Subcutaneous Tarantula Cubensis Venom and Oral Levamisole-Azythromicin Treatment.", Veterinary medicine in service of People, Stara Zagora, BULGARISTAN, 6-7 Ekim 2017, vol.20, pp.248-253 (link)

3) Tekelioğlu B.K., Kandır S., Türkan A.H., Akın B., Berber K., Çelik M., "Viral enfeksiyonlu köpeklerde interferon alfa-2a, Polyprenyl phosphate ve pyridine 26 dicarboxylate tedavisi Yanıtının ölçülmesi ", 5th. INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES, ADANA, TÜRKİYE, 15-17 Kasım 2019, vol.1, no.1, pp.622-623 (link)

4) PAPİLLOMAVİRÜS HASTALIĞININ HAYVANLARDA TEDAVİSİ (TERAPÖTİK), OTOLOG VE HOMOLOG MUKOZAL PULVERİZE AŞI İLE KORUYUCU (PROFLAKTİK) BAĞIŞIKLIK OLUŞTURULMASI (Patent no: TR 2017 19260 B), Bilge Kaan TEKELİOĞLU, Çağla Parkan YARAMIŞ, KASIM BERBER.

 

Kliniğimiz taşınmıştır. Yeni Adresimiz: İslampaşa Mah. Özen Sok. No:4 Merkez/RİZE